top of page

Neden Trafik Sigortası Yaptırmalıyız?

Güncelleme tarihi: 4 Mar 2023

Zorunlu Trafik Sigortası, araç sahiplerinin yaptırması gereken zorunlu bir sigorta ürünüdür. Kaza olması durumunda kazaya karışan diğer araçların maddi ve bedeni zararlarını teminat dahilinde karşılar.


Trafik sigortası, kişinin kendi aracının hasarlarını ve tamiratını karşılamaz.


Zorunlu trafik sigortası olmayan bir aracın trafiğe çıkması yasaktır. Eğer trafik sigortası yaptırması gereken bir araç trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkarsa araç bağlanır, otoparka çekilerek ceza yazılır. Trafik sigortaları 1 (bir) yıllık yapılır. Ve araç değişikliği olmadığı sürece her yıl trafik sigortasını yeniletmek zorunludur.


Trafik sigortasının iptali ancak aracın satış/devir/çekilmesi veya ruhsat sahibinin vefat etmesi halinde iptal edilebilir. Zorunlu trafik sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.


Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar ve yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” içerisinde ayrıca açıklanmıştır.


Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.


Kazaya karışan motorlu aracın saptanamaması durumunda kişiye gelen bedeni zararlar, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar, çalınmış veya gasp edilmiş motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar için, kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar için ödenecek tazminat tutarları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde bulunan Karayolları Trafik Garanti Fonu Hesabı tarafından gerekli belgelerle başvuran hak sahiplerine ödenir.


Trafik Sigortalarında denetim etkinliğinin sağlanması, sigorta kaçaklarının önlenmesi, kayıt dışı ve sahte poliçelerin önlenerek sigortalı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi, toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması, daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin önlenmesi gibi nedenlerle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan TRAMER-Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’nin internet sitesinden işleteni bulunduğunuz aracın sigorta ve hasar bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Trafik Sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir.


Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.


Teminat limitleri ve primler Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.


‘’Bütçene en uygun fiyat avantajı ile trafik sigortanız hazır.’’

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page